Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 37, 2018, ss.224

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Duchowieństwo i stowarzyszenia katolickie wobec bibliotek dla ludu w Galicji na przełomie XIX i XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.1

AbstractDownload articleDownload article

libraries for the folk, education of the folk, history of libraries in Galicia

Biblioteki dwudziestolecia międzywojennego na łamach „Przeglądu Księgarskiego”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.2

AbstractDownload articleDownload article

Bookselling Review, professional journals, librarianship, Second Polish Republic

Zmiany w zasadach realizacji zadań w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 1947–2016

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.3

AbstractDownload articleDownload article

Main Library of the Wrocław University of Economics, academic libraries, tasks of academic libraries

Funkcje bibliotek pedagogicznych w XXI wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.4

AbstractDownload articleDownload article

pedagogical library, functions of pedagogical library, teacher-librarian

Praca bibliotekarza z perspektywy półwiecza na przykładzie Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.5

AbstractDownload articleDownload article

information science, librarianship, library services, library equipment, databases, library workshops

Rola biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Politechniki Lubelskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.6

AbstractDownload articleDownload article

bibliography, scholarship, bibliographic database, bibliometric database, parametrization, Lublin University of Technology

Ewolucja zadań nauczycieli bibliotekarzy w dydaktyce szkolnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.7

AbstractDownload articleDownload article

school library, teacher-librarian, curricula

Postrzeganie zawodu bibliotekarza: stereotypy oraz opinie użytkowników Biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.8

AbstractDownload articleDownload article

stereotypes, image of a library in books, image of librarian in books, library stereotype, librarian stereotype

Jeszcze o wizerunku biblioteki i bibliotekarza z perspektywy popularnych mediów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.9

AbstractDownload articleDownload article

stereotype of librarian, image of library

Gromadzenie kolekcji czasopism w bibliotece akademickiej — współczesne wyzwania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.10

AbstractDownload articleDownload article

library environment, academic libraries, acquisition of serial publications, serials subscription policies

Jak Emil Zegadłowicz o typografii gawędził. Uwagi na marginesie poznańskiej edycji "Gawędy poety z typografem" z 1929 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.11

AbstractDownload articleDownload article

Emil Zegadłowicz, Jan Kuglin, beautiful book trend, bibliophile edition, typography

Współczesna książka interaktywna dla dzieci na przykładzie twórczości Hervé’a Tulleta

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.12

AbstractDownload articleDownload article

Hervé Tullet, interactive book, children’s book, picture book, interactivity

Polskie aplikacje książkowe dla dzieci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.13

AbstractDownload articleDownload article

picturebook app, digital picturebook, interactivity, children’s literature

History of Illustration, red. Susan Doyle, Jaleen Grove, Whitney Sherman, Fairchild Books (Bloomsbury), New York 2018, 554 ss.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.14

Download articleDownload article

Sprawozdania

Międzynarodowa konferencja naukowa Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej (Warszawa, 8–9 maja 2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.15

Download articleDownload article

Okładki druków muzycznych jako ważne zagadnienie badawcze: na marginesie wystawy Obrazki z nut (Wrocław, 19 stycznia–28 lutego 2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.16

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout