Articles

Olga Konatowska-Ciszek

Articles

"Don Kichot" Miguela Cervantesa — estetyka i ukształtowanie graficzne polskich edycji

AbstractDownload article

Książka i ilustracja w oczach polskich ilustratorów debiutujących po 2000 roku

AbstractDownload article

Oddziały informacji naukowej na polskich uczelniach państwowych: miejsce w strukturze organizacyjnej i zakres działania

AbstractDownload article

scientific information, academic libraries, organization of academic libraries, tasks of academic libraries

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout