Articles

Małgorzata Góralska

Articles

Postmodernistyczne refleksje bibliologiczne. Znaczenie prac Jacques'a Derridy dla badań nad książką

AbstractDownload article

Zastosowanie teorii Thomasa S. Kuhna w badaniach rewolucji medialnych

AbstractDownload article

Tradycyjne typologie dokumentów jako narzędzie analizy i charakterystyki naukowych zasobów sieciowych

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout