Articles

Aleksandra Łamasz

Articles

Relacje między obrazem a tekstem w powojennych ilustrowanych edycjach liryków Juliana Tuwima

AbstractDownload article

W służbie realizmu socjalistycznego – ilustrowana książka literacka dla dorosłych jako narzędzie propagandy

AbstractDownload article

Wpływ doktryny socrealizmu na ilustracje do edycji polskich utworów satyrycznych z lat 1945-1956

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout