Articles

Katarzyna Jamrozik

Articles

Żydowskie jednodniówki sportowe z okresu międzywojennego (ze zbiorów CBN Polona)

AbstractDownload article

Nie samą pracą drukarz żyje… Przedstawiciele zawodu w świetle humorystycznych jednodniówek okolicznościowych z okresu międzywojennego

AbstractDownload article

dailies, ephemera, interwar period, printers

Bibliografia Polska 1901–1939, t. 16: Jednodniówki A–Ż, red. E. Dombek, H. Machnik, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2014

Download article

Problematyka badań nad jednodniówkami w Polsce po 2008 roku

AbstractDownload article

press studies, ephemera, occasional publications, publications documenting society’s life

Renata Bednarz-Grzybek, Kwestia kobieca. Rodzina, wychowanie, edukacja. Bibliografia adnotowana zawartości czasopisma „Bluszcz” (wybór za lata 1865–1905), Lublin 2016

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout