Articles

Dorota Siwecka

Articles

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” — Innowacyjne usługi informacyjne (Warszawa, 15–16 maja 2017)

Download article

Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego „Funkcje bibliotek dawniej i dziś” (Wrocław, 22–23 listopada 2017)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout