Estetyka zaangażowana. Rola "Poligrafiki" w podnoszeniu poziomu estetycznego polskiej produkcji wydawniczej w latach 1947–1956

Ewa Repucho

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo)

27, 2008

Pages from 77 to 96

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout